Giao dịch Cổ phiếu

Giao dịch các thương hiệu lớn nhất và phổ biến nhất

Spread từ 1 pip

Hoa hồng thấp

Hơn 160 nhãn hiệu

Đòn bẩy 1: 50

Bảo vệ rủi ro

Tận dụng lợi thế của các thương hiệu toàn cầu từ tài khoản giao dịch của bạn. Giao dịch trên các cổ phiếu của APPLE, FACEBOOK và GOOGLE mà không phải trả chi phí và rủi ro khi mua cổ phiếu.

Symbol Digits Contract Size Avg, Spread, Pips SWAP Long SWAP Short Trading Hours
3M 2 100 63 -6.02 -6.02 16:30-23:00
ADOBE 2 100 57 -4.22 -4.22 16:30-23:00
AIG 2 100 19 -1.85 -1.85 16:30-23:00
ALCOA 2 100 23 -0.96 -0.96 16:30-23:00
Alibaba 2 100 106 -3.69 -3.69 16:30-23:00
ALTABA 2 100 3 -1.48 -1.48 16:30-23:00
ARCELOR 2 33 11 -0.61 -0.61 16:30-23:00
AMAZON 2 100 385 -29.69 -29.69 16:30-23:00
AMEX 2 100 30 -2.34 -2.34 16:30-23:00
APPLE 2 100 92 -4.56 -4.56 16:30-23:00
ATT 2 100 10 -1.13 -1.13 16:30-23:00
BAIDU 2 100 75 -5.5 -5.5 16:30-23:00
BERKSHIRE 2 100 92 -4.89 -4.89 16:30-23:00
BOA 2 100 8 -0.66 -0.66 16:30-23:00
BOEING 2 100 64 -5.52 -5.52 16:30-23:00
CAT 2 100 48 -3.04 -3.04 16:30-23:00
CHEVRON 2 100 26 -3.04 -3.04 16:30-23:00
CHMO 2 100 19 -1.6 -1.6 16:30-23:00
CISCO 2 100 10 -0.92 -0.92 16:30-23:00
CITI 2 100 18 -1.81 -1.81 16:30-23:00
COKE 2 100 15 -1.33 -1.33 16:30-23:00
DISNEY 2 100 26 -3.11 -3.11 16:30-23:00
EBAY 2 100 16 -1.05 -1.05 16:30-23:00
EXXM 2 100 20 -2.37 -2.37 16:30-23:00
FACEBOOK 2 100 101 -4.5 -4.5 16:30-23:00
FERRARI 2 100 59 -2.65 -2.65 16:30-23:00
FIREEYE 2 100 21 -0.45 -0.45 16:30-23:00
GE 2 100 15 -0.81 -0.81 16:30-23:00
GM 2 100 15 -1 -1 16:30-23:00
GOLDSACHS 2 100 65 -6.34 -6.34 16:30-23:00
GOOGLE 2 100 272 -28.83 -28.83 16:30-23:00
GOPRO 2 100 13 -0.24 -0.24 16:30-23:00
HARLEY 2 100 27 -0.01 -0.01 16:30-23:00
HERSHEY 2 100 38 -0.03 -0.03 16:30-23:00
HPACK 2 100 9 -0.53 -0.53 16:30-23:00
IBM 2 100 38 -4.43 -4.43 16:30-23:00
INTEL 2 100 12 -1.06 -1.06 16:30-23:00
JNJ 2 100 33 -3.84 -3.84 16:30-23:00
JPM 2 100 44 -2.46 -2.46 16:30-23:00
KORS 2 100 27 -0.01 -0.01 16:30-23:00
LibertyGlob 2 100 12 -0.88 -0.88 16:30-23:00
LINE 2 100 36 -1.08 -1.08 16:30-23:00
LOCKHEED 2 100 120 -0.9 -0.9 16:30-23:00
MA 2 100 4 -3.67 -3.67 16:30-23:00
MACYS 2 100 12 -0.01 -0.01 16:30-23:00
MANU 2 100 23 -0.47 -0.47 16:30-23:00
MCDON 2 100 38 -4.46 -4.46 16:30-23:00
MORGAN_STA 2 100 19 -1.27 -1.27 16:30-23:00
MSFT 2 100 22 -2.12 -2.12 16:30-23:00
Netflix 2 100 74 -4.86 -4.86 16:30-23:00
NIKE 2 100 16 -1.56 -1.56 16:30-23:00
NOKIA 2 100 4 -0.19 -0.19 16:30-23:00
NTDOY 2 100 40 -1.14 -1.14 16:30-23:00
NVIDIA 2 100 124 -0.05 -0.05 16:30-23:00
PFIZER 2 100 12 -0.93 -0.93 16:30-23:00
PG 2 100 22 -2.6 -2.6 16:30-23:00
QUALCOMM 2 100 4 -0.02 -0.02 16:30-23:00
RAYTHEON 2 100 69 -0.05 -0.05 16:30-23:00
SNAP 2 100 20 -0.57 -0.57 16:30-23:00
SONY 2 100 22 -1.11 -1.11 16:30-23:00
TESLA 2 100 190 -10.56 -10.56 16:30-23:00
TEVA 2 100 10 -0.84 -0.84 16:30-23:00
TOYOTA 2 100 27 -3.15 -3.15 16:30-23:00
TWITTER 2 100 23 -0.51 -0.51 16:30-23:00
UBS 2 100 6 -0.47 -0.47 16:30-23:00
VERIZON 2 100 15 -1.36 -1.36 16:30-23:00
VISA 2 100 24 -2.82 -2.82 16:30-23:00
WMART 2 100 20 -2.32 -2.32 16:30-23:00
Yandex 2 100 14 -0.78 -0.78 16:30-23:00
Ahold 3 100 68 -0.48 -0.48 10:00-18:30
ALLI 3 100 547 -4.35 -4.35 10:00-18:30
BAYER 3 100 355 -2.98 -2.98 10:00-18:30
BMW 3 100 254 -2.13 -2.13 10:00-18:30
COMMBK 3 100 97 -1.5 -1.5 10:00-18:30
DAIM 3 100 196 -1.64 -1.64 10:00-18:30
DBFRA 3 100 82 -0.39 -0.39 10:00-18:30
DTELE 3 100 58 -0.43 -0.43 10:00-18:30
EOAN 3 100 89 -0.22 -0.22 10:00-18:30
METRO 3 100 154 -0.74 -0.74 10:00-18:30
VOWGEN 3 100 546 -3.47 -3.47 10:00-18:30
SIE 3 100 345 -3.21 -3.21 10:00-18:30
Lufthansa 2 100 12 -0.55 -0.55 10:00-18:30
BAS 2 100 14 -2.2 -2.2 10:00-18:30
MUV 2 100 67 -4.6 -4.6 10:00-18:30
SAP 2 100 15 -2.3 -2.3 10:00-18:30
ADS 2 100 105 -4.8 -4.8 10:00-18:30
DPW 2 100 12 -0.9 -0.9 10:00-18:30
IFX 2 100 12 -0.05 -0.05 10:00-18:30
HEN 2 100 65 -1.4 -1.4 10:00-18:30
LIN 2 100 200 -4.3 -4.3 10:00-18:30
MRK 2 100 29 -2.4 -2.4 10:00-18:30
BARCLAYS 2 1 68 -5.42 -5.42 10:00-18:30
B.PETROL 2 1 114 -12 -12 10:00-18:30
HSBC 2 1 172 -18.03 -18.03 10:00-18:30
MARKS 2 1 124 -9.53 -9.53 10:00-18:30
VODAFONE 2 1 55 -5.74 -5.74 10:00-18:30
TESCO 2 1 100 -0.05 -0.05 10:00-18:30
ENI 2 100 6 -0.35 -0.35 10:00-18:30
FIAT 2 100 6 -0.24 -0.24 10:00-18:30
TELITA 4 100 88 -0.02 -0.02 10:00-18:30
UCG 2 100 2 -0.45 -0.45 10:00-18:30
BSANMD 3 100 32 -0.15 -0.15 10:00-18:30
IBER 3 100 25 -0.18 -0.18 10:00-18:30
INTEX 2 100 19 -0.91 -0.91 10:00-18:30
REPSOL 2 100 8 -0.37 -0.37 10:00-18:30
TELFON 3 100 31 -0.25 -0.25 10:00-18:30
BBVA 3 100 39 -0.19 -0.19 10:00-18:30
FRTELE 3 100 52 -0.39 -0.39 10:00-18:30
AXA 3 100 77 -0.6 -0.6 10:00-18:30
ALSTOM 3 100 168 -0.78 -0.78 10:00-18:30
AIRLIQUID 3 100 385 -2.74 -2.74 10:00-18:30
AIRBUS 3 100 219 -1.84 -1.84 10:00-18:30
BNP 3 100 192 -1.62 -1.62 10:00-18:30
BOUYGUES 3 100 125 -0.95 -0.95 10:00-18:30
CAPGEMINI 3 100 337 -2.35 -2.35 10:00-18:30
CARREFOUR 3 100 99 -0.59 -0.59 10:00-18:30
EDFELECT 3 100 55 -0.24 -0.24 10:00-18:30
CREDIT 3 100 13 -0.42 -0.42 10:00-18:30
ACCORHOTELS 3 100 221 -1.05 -1.05 10:00-18:30
ESSILOR 3 100 414 -2.98 -2.98 10:00-18:30
GEMALTO 3 100 273 -1.31 -1.31 10:00-18:30
LEGRAND 3 100 204 -1.53 -1.53 10:00-18:30
LOREAL 3 100 476 -4.79 -4.79 10:00-18:30
MICHELIN 3 100 405 -2.93 -2.93 10:00-18:30
PERNOD 3 100 422 -3.06 -3.06 10:00-18:30
RENAULT 3 100 438 -2.12 -2.12 10:00-18:30
SAINTGOBAIN 3 100 148 -1.24 -1.24 10:00-18:30
SAFRAN 3 100 236 -1.98 -1.98 10:00-18:30
SANOFI 3 100 260 -2.18 -2.18 10:00-18:30
SCHNEIDER 3 100 204 -1.72 -1.72 10:00-18:30
SOCIETE 3 100 247 -1.21 -1.21 10:00-18:30
SOLVAY 3 100 410 -2.97 -2.97 10:00-18:30
STMICROELEC 3 100 84 -0.38 -0.38 10:00-18:30
LVMH 3 100 571 -5.75 -5.75 10:00-18:30
TOTAL 3 100 143 -1.15 -1.15 10:00-18:30
VIVF 3 100 73 -0.51 -0.51 10:00-18:30
TECHNIP 3 100 138 -0.63 -0.63 10:00-18:30
UNIBAIL 3 100 761 -5.9 -5.9 10:00-18:30
VALLOUREC 3 100 82 -0.13 -0.13 10:00-18:30
VEOLIA 3 100 151 -2 -2 10:00-18:30
VINCI 3 100 153 -1.94 -1.94 10:00-18:30
INGA 3 100 45 -0.38 -0.38 10:00-18:30
Heineken 3 100 282 -2.22 -2.22 10:00-18:30
UnileverNL 3 100 260 -1.28 -1.28 10:00-18:30
GAZPROM 2 100 71 -3.56 -3.56 10:00-18:30
NDA 2 100 58 -3 -3 10:00-18:30
SWED 2 100 114 -5.9 -5.9 10:00-18:30
SEB 2 100 64 -2.9 -2.9 10:00-18:30
SHB 2 100 64 -3.3 -3.3 10:00-18:30
SSAB 2 100 3 -3 -3 10:00-18:30
BOL 2 100 165 -8.3 -8.3 10:00-18:30
FING 2 100 2 -3 -3 10:00-18:30
TELIA 2 100 20 -1 -1 10:00-18:30
ERIC 2 100 29 -1.4 -1.4 10:00-18:30
VOLV 2 100 89 -4.6 -4.6 10:00-18:30
FABG 2 100 15 -3 -3 10:00-18:30
SAND 2 100 80 -4.1 -4.1 10:00-18:30
HM 2 100 111 -5.9 -5.9 10:00-18:30
ABB 2 100 138 -5.7 -5.7 10:00-18:30
ATCO 2 100 191 -9.9 -9.9 10:00-18:30

MỞ NGAY TÀI KHOẢN TẠI MT4rex

Trải nghiệm giao dịch tài chính trong môi trường an toàn

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD và Forex là các hoạt động tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. Giao dịch CFD và Forex có rủi ro và có thể không phù hợp với tất cả nhà đầu tư, công ty chúng tôi KHÔNG đảm bảo bất kỳ khoản LÃI hoặc LỖ nào. Các chỉ số của CFD và Forex trong quá khứ không phải là một chỉ báo đáng tin cậy về kết quả trong tương lai, công ty chúng tôi cung cấp cho khách hàng những phân tích và thông tin nhận được từ thị trường tài chính WallStreet và Châu Âu, tuy nhiên, quyết định thực hiện cuối cùng và kết quả thực tế dựa trên các giao dịch đang hoạt động là 100% trách nhiệm của khách hàng.

MT4rex có quyền sửa đổi và cập nhật các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách đều phù hợp và các cập nhật của công ty đều được công bố trên trang web chính thức của MT4rex. Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của MT4rex, Khách hàng và Đối tác đã đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện hành được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được xem là đã hiểu rõ tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và các khoản phí giao dịch do MT4rex áp dụng.